Hoe ga je dat dan aanpakken? Marketing & Sales verbinden op de manier die je altijd al had willen zien? Iedere situatie is uniek. Dat betekent ook dat de aanpak per geval kan variëren. Een algemene aanpak die we hanteren kunnen we echter als volgt omschrijven:

1

Kennismaken

We geloven in mensenwerk. Een goede klik is daarbij van groot belang. Dat geldt net zo goed voor jou als voor ons trouwens. Tijdens de kennismaking bespreken we graag je vraagstuk, doelstellingen, budget, beschikbare resources en gewenste planning.

2

Strategie

Eén van onze consultants gaat met jou aan de slag. Mocht er nog geen duidelijke commerciële strategie zijn, dan helpen we je om die te bepalen. Mocht die er wel zijn, dan vragen we je graag de hemd van het lijf, zodat we precies weten waar je naartoe wilt.

3

Analyse

We beginnen met de analyse van de huidige situatie. Door dit stukje analyse krijgen we inzicht in wat er goed gaat en wat er beter kan. Ook kunnen we na verloop beter inzichtelijk maken wat onze gezamenlijke inspanningen hebben opgeleverd in termen van resultaat.

4

Plan (van strategie naar praktijk)

Voordat we echt concreet aan de slag gaan, is er een fase van planvorming. Hierin bepalen we wat we gaan doen, welke prioriteit de verschillende actiepunten hebben, de taakverdeling per actiepunt en het tijdpad van uitvoering. In vrijwel alle gevallen bevat het plan meerdere fases die elkaar opvolgen. Planning is in dit geval onderdeel van de planvorming.

5

Uitvoering

Tijd om de plannen uit te voeren. Tijdens de uitvoering is er met regelmaat overleg/communicatie over de vooruitgang die geboekt wordt. Ook kan er waar nodig bijsturing plaatsvinden. Vanuit de vorige fasen weet iedereen wat hij/zij moet doen, met welk doel en binnen welke kaders dat moet gebeuren.

6

Analyse

Wanneer de uitvoering een tijdje loopt, is het belangrijk om te kijken welke resultaten er zijn geboekt ten opzichte van de vorige fase. We kijken daarin niet alleen naar cijfers, maar besteden juist veel aandacht aan de mogelijke verklaringen die er zijn. Waarom hebben campagnes het goed (of minder) gedaan? Waren onze verwachtingen te hoog/laag? Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor volgende fases?

7

Optimalisatie en doorontwikkeling

Op basis van de analyse in het vorige punt ontstaan weer nieuwe actiepunten. Deze punten kunnen worden meegenomen in de verdere doorontwikkeling bij volgende fases in de uitvoering

Jouw situatie, misschien wel heel anders

Deze werkwijze kunnen we in ieder geval over complete trajecten leggen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je maar een deel van deze onderdelen nodig hebt. Of misschien is jouw situatie wel zo anders dat die ook om een hele andere aanpak vraagt.

Zoals we in het eerste deel van deze pagina aan schetsten: iedere situatie is maatwerk. We komen graag met je in gesprek (ja, fase 1 is wel overal hetzelfde) om te kijken hoe we jou kunnen helpen!