Hoe ga je het aanpakken? Marketing & Sales verbinden op de manier die je altijd al had willen zien? Iedere situatie is uniek. Dat betekent ook dat de aanpak per geval kan variëren. Een algemene aanpak die we hanteren kunnen we echter als volgt omschrijven:

1

Kennismaken

We geloven in mensenwerk. Een goede klik is daarbij van groot belang. Dat geldt trouwens net zo goed voor jou als voor ons. Tijdens de kennismaking bespreken we graag je vraagstuk, doelstellingen, budget, beschikbare resources en gewenste planning.

2

Strategie

Eén van onze consultants gaat met je aan de slag. Mocht er nog geen duidelijke commerciële strategie zijn, dan helpen we je om die te bepalen. Mocht die er wel zijn, dan vragen we je graag het hemd van je lijf, zodat we precies weten waar je naartoe wilt.

3

Analyse

We beginnen met de analyse van de huidige situatie. Hiermee krijgen we inzicht in wat er goed gaat en wat er beter kan. Daarnaast kunnen we na verloop beter inzichtelijk maken wat onze gezamenlijke inspanningen hebben opgeleverd in termen van resultaat.

4

Plan (van strategie naar praktijk)

Voordat we echt concreet aan de slag gaan, is er een fase van planvorming. Hierin bepalen we wat we gaan doen, welke prioriteit de verschillende actiepunten hebben, de taakverdeling per actiepunt en het tijdpad van uitvoering. In vrijwel alle gevallen bevat het plan meerdere fases die elkaar opvolgen. Planning is in dit geval onderdeel van de planvorming.

5

Uitvoering

Tijd om de plannen uit te voeren. Tijdens de uitvoering is er met regelmaat overleg/communicatie over de vooruitgang die geboekt wordt. Waar nodig kan er worden bijgestuurd. Uit de planfase zijn de actiepunten per persoon bekend, welk doel de punten hebben en binnen welke kaders dit moet gebeuren.

6

Analyse

Wanneer de uitvoering een tijdje loopt, is het belangrijk om te kijken welke resultaten er zijn geboekt vergeleken met de vorige fase. We kijken daarin niet alleen naar cijfers, maar besteden juist veel aandacht aan de mogelijke verklaringen die er zijn. Waarom hebben campagnes het goed (of minder) gedaan? Waren onze verwachtingen te hoog of te laag? Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor volgende fases?

7

Optimalisatie en doorontwikkeling

Op basis van de analyse in het vorige punt ontstaan weer nieuwe actiepunten. Deze punten kun je weer meenemen in verdere doorontwikkeling bij volgende fases.

Jouw situatie is misschien wel heel anders

Het kan natuurlijk ook zijn dat je maar een deel van deze onderdelen nodig hebt. Of misschien is jouw situatie wel zo anders dat die ook om een hele andere aanpak vraagt.

Zoals we in het eerste deel van deze pagina aan schetsten: iedere situatie is maatwerk. We komen graag met je in gesprek (ja, fase 1 is wel overal hetzelfde) om te kijken hoe we je kunnen helpen!