TachYons

TachYons maakt bedrijven meetbaar succesvoller, onder andere door sales training en coaching. Een ander specialisme is het inzetten van Social Runner. Daarmee bereik je je doelgroep via LinkedIn, wordt interactie aangegaan en hoef je alleen nog maar op te (laten) volgen.